EFFECTO

Unikátna výučbová metóda
cudzích jazykov Effecto

A cudzie jazyky vás budú baviť!

Chcem sa učiť cudzie jazyky s Effectem

Čo je pre vás pri štúdiu
cudzích jazykov najdôležitejšie?

Všetci účastníci kurzu sú aktívne zapojení do jeho priebehu. Študenti značnú časť hodiny konverzujú v osvojovanom jazyku. Vďaka nutnosti spontánne reagovať a rôznorodým úlohám dochádza k rýchlemu osvojeniu preberaného javu a jeho automatickému používaniu v praxi. Študenti dokážu s jazykom za kratší čas pracovať flexibilnejšie.

Uvoľnené a príjemné prostredie, striedanie dynamických aktivít s pokojnejšími fázami hodiny inšpirujú účastníkov kurzu k lepším výsledkom pri osvojovaní si jazyka. Študenti sú pozitívne motivovaní – pomáhame im posilniť sebadôveru a odbúrať často neopodstatnené bariéry v používaní cudzieho jazyka. Cieľom je odstrániť ostych a strach z chýb a postaviť sa cudziemu jazyku čelom.

Veríte, že učiť sa cudzí jazyk nesmie byť dril, ale zábava? My tiež! Preto tvoria pevnú súčasť výučby hry, médiá i nové technológie. A navyše, čím viac spôsobmi študenti nový jazyk vnímajú, tým viac si pamätajú. (Pamätáme si 20 % z toho, čo sme počuli, 30 % z toho, čo sme videli, 50 % z toho, čo sme počuli a videli a 90 % z toho, čo sme sami urobili.)

V centre našej výučby je študent, ktorý má preto jedinečnú príležitosť podieľať sa na výbere preberaných tém a upravovať si výučbu podľa svojich potrieb. Naši lektori tvoria kurzy tak, aby preberanú látku bolo možné čo najviac použiť v bežnom živote.

Vďaka efektivite využívaných výučbových postupov a orientácii sa na výsledok prináša metóda Effecto garantované zlepšenie jazykovej úrovne študentov.

Čo je to Effecto?

V dnešnej dobe, kedy sa svet spája a vzdialenosti sa skracujú, je nevyhnutne nutné vedieť komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku. Aby cesta k osvojeniu cudzieho jazyka bola jednoduchšia, zábavnejšia a efektívnejšia, vám jazyková škola Skrivanek ponúka výučbu podľa unikátnej registrovanej metódy Effecto.

Táto metóda vychádza z presvedčenia, že dohovoriť sa je omnoho dôležitejšie, ako zvládnuť teoreticky odriekať gramatické pravidlá. Tie totiž ešte nikdy nikomu lístok na vlak nekúpili. Kľúčom k úspechu je odhodiť zbytočné obavy a začať rozprávať.

Zabudnite na zdĺhavé mechanické dopĺňanie gramatických cvičení v učebnici. Vždy na začiatku semestra zostaví lektor program, v ktorom bude vychádzať z predstáv a očakávaní študentov. Každý študent tak má jedinečnú príležitosť prispôsobiť si priebeh kurzu podľa vlastných potrieb.

Objednajte si detailné informácie o metóde Effecto priamo do mailu.

TEST

Zistite, či je vyučovacia metóda Effecto vhodná práve pre vaše štúdium.

Do akej miery sa zapájate do výučby?

Blahoželáme!

Ste zvedaví, spoločenskí a radi za sebou vidíte kus dobre vykonanej práce. Preferujete zábavu, aktivitu, otvorenosť a osobný prístup vo výučbe.

Inými slovami, metóda Effecto je pre vás skutočne ideálna. Využite príležitosť a zapíšte sa do kurzu.

CHCEM OBJEDNAŤ KURZ

Je nám ľúto, ale u nás nenájdete žiadny dril ani drinu.

V našom jazykovom kurze sa rozhodne nebudete nudiť.

Príďte sa presvedčiť na ukážkovú hodinu vyučovanú podľa metódy Effecto.

CHCEM OBJEDNAŤ KURZ